O nás

Účelem Spolku INspiro je podpora osobního a profesního rozvoje osobnosti.

Tento účel je naplňován zejména těmito činnostmi:

  • volnočasové aktivity pro rozvoj osobnosti pro děti, mládež i dospělé, zejména nezaměstnané a osamělé občany, občany ohrožené sociální exkluzí, seniory a širokou veřejnost,
  • zájmové profesní vzdělávání v oblasti neziskového sektoru,
  • organizace vzdělávacích, společenských a kulturních akcí,
  • propagační a popularizační činnost a
  • spolupráce s organizacemi neziskového sektoru, s orgány státní správy a samosprávy a dalšími institucemi.

Organizujeme semináře pro zaměstnance neziskových organizací i pro veřejnost v různých městech nejen Olomouckého kraje.