Pro NNO

Spolek INspiro organizuje semináře pro zaměstnance a dobrovolníky v neziskových organizacích pod vedením lektorky Milady Šnajdrové.

Nabízíme semináře na tato témata:

1) Měkké dovednosti – komunikační a vyjednávací dovednosti, asertivita, neverbální komunikace, etiketa.

2) Řízení projektů – rešerše finančních zdrojů, psaní žádostí, příprava harmonogramu a rozpočtu, řízení a administrace projektu, vyúčtování žádosti

3) Finanční gramotnost – osobní finanční gramotnost, sestavení rodinného rozpočtu, finanční  aktiva a závazky, práva a povinnosti spotřebitele, dlužníka a věřitele, komunikační dovednosti při reklamaci, jak odolat reklamě.

4) Řízení lidských zdrojů – sestavení a řízení týmu, pracovní porada, vyjednávací schopnosti, motivace a hodnocení zaměstnanců, strategické plánování, time management, netiketa (etiketa v elektronické komunikace).

5) Fundraising  – praktické dovednosti potřebné k oslovení a získání individuálního a firemního dárce: plánování a tok financí, propagační materiály,   vyjednávání,asertivita,manipulace a neverbální komunikace.

6) GDPR – jednoduché seznámení s obsahem Obecného nařízení, praktická aplikace do všech oblastí činnosti NNO, aktuální výklady ustanovení GDPR.

Kurzy jsou vedeny odlehčenou prožitkovou formou, účastníci se aktivně účastní vlastními postřehy a zkušenostmi, některé situace si v různých rolích zkouší zahrát a tím si osvojují nové sociální schopnosti.

Všechna témata jsou doplněna o praktické rady a zkušenosti.