Pro veřejnost

Semináře, které organizuje Spolek INspiro, jsou vedeny odlehčenou prožitkovou formou, účastníci se aktivně zapojují vlastními postřehy a zkušenostmi a tím si osvojují nové sociální dovednosti.

Tyto semináře jsou výlučné mimo jiné tím, že jsou daleko více než pouhé předávání popisných dat. V mnoha případech jde o informace účastníkům známé, ale znovu je pojmenováváme a zařazujeme do kontextů konkrétních situací. Vzájemným předáváním zkušeností účastníci rozvíjí také své emoční schopnosti.

Každý seminář je originální a neopakovatelný, protože jej spoluvytváří atmosféra ve skupině.

Operativně se přizpůsobujeme potřebám účastníků, jejich zájmu o konkrétní body osnovy.

Nabízíme tato témata:

Komunikační dovednosti a vyjednávání

Kultura mluveného projevu (rétorika)

Neverbální komunikace

Základy etikety

Asertivita jako životní postoj

Manipulace

Finanční gramotnost a ochrana spotřebitele

Vedení lidí

GDPR